Informácia o projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné „