Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Lesné.

Nadpis

Zverejnené

Rozhodnutie o poverení pre poľovnícku organizáciu na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Ondava Moravany

ID: OU-MI-PLO-2022/002468-005

19.1.2022