VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy