VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2022 o vyhlásení záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre katastrálne územie Lesné, ktorým sa vymedzujú záväzné časti spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre katastrálne územie Lesné

Zverejnené
15. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2022 − 1. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 02/2022

Prílohy