VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Lesné

Zverejnené
15. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2022 − 1. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 01/2022

Prílohy