Dodatok č. 2 k VZN č.6/2011

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2_6/2011

Prílohy