Zverejnené
20. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. januára 2023 − 6. februára 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 20. januára 2023
Odberná lehota: 6. februára 2023
Miesto uloženia: Sl. pošta, Michalovce 1
Odosielateľ: Okresný úrad Michalovce
Adresát: Filip Dorgaj

Prílohy

Žiadne prílohy.