Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Materská Škola

Spolu to zvládneme…

Aj v čase pandémie koronavírusu COVID-19 sme v kontakte. Spoločne pracujeme a učíme sa. Aspoň pár fotiek z našich prác a hier. Ďakujeme rodičom našich predškolákov, ktorí to s nami zvládajú a venujú sa svojim deťom. Veď o chvíľku tu máme nový školský rok, tak nech si toho zapamätáme čo najviac.

Zápis dieťaťa do MŠ

TEŠÍME SA NA VÁS

POZOR ZMENA !

Vzhľadom k súčasnej situácii sa menia podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

ZÁPIS  DIEŤAŤA DO  MŠ – Lesné 89, 071 01 Michalovce

Riaditeľstvo MŠ – Lesné 89, 071 01 Michalovce  zverejňuje termín zápisu a podmienky prijatia do materskej školy k školskému roku 2020/2021:

Termíny podania žiadosti

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete podať dvoma spôsobmi:

  • Elektronicky v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020 vyplnením dokumentu a zaslaním emailom na adresu školy msvlesnom@gmail.com – bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, bez podpisu zákonných zástupcov dieťaťa.
  • Osobne doručiť do MŠ Lesné v dňoch 7.5.2020 (od 9.00 hod. do 11.00 hod.) a dňa 20.5.2020 (od 13.00 hod. do 15.00 hod.) – bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, s podpisom zákonných zástupcov dieťaťa.Podmienky prijatia detí

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
  •  Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

•    Prednostne sa prijímajú deti ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Jana Románová, riad. MŠ

tel. kontakt: 0905 390 387

Žiadosť si môžete stiahnuť v dokumentoch

Naše ROZPRÁVKOVO

Materská škola bola rekonštruovaná v letných mesiacoch v roku 2019. Po tejto kompletnej rekonštrukcii budovy a interiéru sme otvorili brány školy v septembri s počtom detí 19. Detský smiech, radosť a šantenie jednoducho k nám patrí. Je to také naše – škôlkárske ROZPRÁVKOVO.

Vianočná besiedka 2019

Vianoce sú sviatkom pokoja a lásky, pre deti výnimočnými sviatočnými dňami, spojené s darčekmi pod stromčekom. Aj naša materská škola pripravila stretnutie rodičov a známych spojené s kultúrnym programom, ochutnávkou perníčkov, ktoré piekli naše deti a vianočným punčom. Nechýbali ani darčeky pod stromčekom. Veríme, že aj v budúcnosti sa ovocný punč stane symbolikou každoročne organizovanej Vianočnej besiedky v našej materskej škole.