Aktuality

Oznámenia o uložení zásielok

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Obec Lesné  oznamuje dole menovaným občanom, bytom Obec Lesné, že na obecný úrad im bolo doručené oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky si môžu menovaní prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o uložení zásielky bude na obecnom úrade uložené po dobu 18 dní od doručenia.

MenoPriezviskoDátum uloženiaOdosielateľ
MichalDorgaj07.01.2019Slovak Telekom
AnnaDorgajová10.01.2019Sociálna poisťovňa
MichalDorgaj14.01.2019NN Tatry-Sympatia
FilipDorgaj14.01.2019Tatra Banka
AnnaDorgajová14.01.2019ČSOB
JánČižmarik16.01.2019JUDr. Barbora Hovanová
MáriaGoroľová18.01.2019JUDr. Rudolf Krutý
FilipDorgaj22.01.2019EOS KSI Slovensko
MichalDorgaj23.01.2019BL Consulting