Aktuality

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce vydala usmernenie pre doposiaľ neregistrovaných chovateľov ošípaných .

Usmernenie  pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
vzor tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
vzor tlačiva “Predaj ošípanej na domácu spotrebu“. 

V prípade nejasností kontakt :
MVDr. Xénia Ivanová
Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
Regionálna a potravinová správa
Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce
e-mail: ZdravieZvierat.MI@svps.sk
Tel.: 056/68701417
Mobil: +421 918 409 458Informácia pre občanov – úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Obec Lesné, v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 dosiahla hodnotu 16,70 %.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Tu si nájdete všetky potrebné informácie ohľadom voľby do orgánov samosprávy obcí.

Informácie pre voliča – 2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby OSO 2018
Oznamenie o počte obyvateľov
Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu obce Lesné a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lesné
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lesné
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Lesné

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018