Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Oznámenie o vydávaní naturalii

Samostatne hospodáriaci roľník Ing. Ivan Kačur týmto oznamuje, že obilie za nájom pôdy sa bude vydávať v týchto termínoch:

14.9. 2019 – sobota od 8.00 hod. do 12.00 hod.

28.9. 2019 – sobota od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Okrem týchto dní sa bude obilie vydávať každú stredu počnúc dňom 18. 9. 2019 až do konca novembra v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Upozornenie:
V stredu je potrebné najprv prísť zaevidovať výdaj na sekretariát v budove firmy a následne s výdajným lístkom pre obilie do skladu.

V Michalovciach, dňa 5. 9. 2019
Ing. Ivan Kačur, SHR

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce vydala usmernenie pre doposiaľ neregistrovaných chovateľov ošípaných .

Usmernenie  pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
vzor tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
vzor tlačiva “Predaj ošípanej na domácu spotrebu“. 

V prípade nejasností kontakt :
MVDr. Xénia Ivanová
Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
Regionálna a potravinová správa
Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce
e-mail: ZdravieZvierat.MI@svps.sk
Tel.: 056/68701417
Mobil: +421 918 409 458