Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Zápis dieťaťa do MŠ

TEŠÍME SA NA VÁS

POZOR ZMENA !

Vzhľadom k súčasnej situácii sa menia podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

ZÁPIS  DIEŤAŤA DO  MŠ – Lesné 89, 071 01 Michalovce

Riaditeľstvo MŠ – Lesné 89, 071 01 Michalovce  zverejňuje termín zápisu a podmienky prijatia do materskej školy k školskému roku 2020/2021:

Termíny podania žiadosti

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete podať dvoma spôsobmi:

  • Elektronicky v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020 vyplnením dokumentu a zaslaním emailom na adresu školy msvlesnom@gmail.com – bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, bez podpisu zákonných zástupcov dieťaťa.
  • Osobne doručiť do MŠ Lesné v dňoch 7.5.2020 (od 9.00 hod. do 11.00 hod.) a dňa 20.5.2020 (od 13.00 hod. do 15.00 hod.) – bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, s podpisom zákonných zástupcov dieťaťa.Podmienky prijatia detí

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
  •  Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

•    Prednostne sa prijímajú deti ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Jana Románová, riad. MŠ

tel. kontakt: 0905 390 387

Žiadosť si môžete stiahnuť v dokumentoch

Oznamy v súvislosti s ochorením COVID-19

Obecný úrad v Lesnom v súvislosti so šírením koronavírusu a vyhlásenia mimoriadnej situácie žiada vážených klientov,  aby po dobu karanténnych opatrení obmedzili fyzickú návštevu Obecného úradu v Lesnom a prednostne využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

Zároveň žiadame klientov o dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Radi by sme chceli pomôcť tým z vás, milí spoluobčania, ktorí ste zostali sami a ste ohrozenou osobou – chorý, nevládny, nemáte v obci príbuzných alebo ste celá rodina v karanténe a nemá Vám kto pomôcť, obráťte sa na nás a zavolajte na: 0918 873 843 alebo mailujte na lesne@lesne.sk a my sa Vám postaráme o zadováženie nevyhnutných potravín a liekov donáškou do domu. 

                                                                                        Peter Bobík, starosta obce Lesné   

Všetký potrebné informácie získate na tejto stránka: https://virus-korona.sk/

Mapa výskytu potvrdených prípadov COVID – 19: https://mapa.covid.chat/

                                 

Informácia pre občanov – úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Obec Lesné, v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 dosiahla hodnotu 17,06 %.