Print

Z histórie

Od roku 1991 sa realizovala nákladná obnova interiéru a exteriéru. Pri kopaní od vzdušňovacieho kanála sa narazilo a potom po pamiatkovom a archeologickom výskume sa odkryli vzácne základy románskej sakristie s menzou a tieždsc00132 kostnice, ktorá zatiaľ v okrese nemá obdobu. Je nutné pokračovať na reštaurovaní ďalšieho mobiliáru a začalo sa konzervovanie fresiek v povalovom priestore. Žiaduce je sprístupniť archeologické nálezy. Historickým medzníkom v sociálno-ekonomickom rozvoji obce bolo zavedenie elektrickej energie na prelome 50 a 60-tých rokov 20. storočia S týmto obdobím je spätá kolektivizácia – vznik Jednotného roľníckeho družstva Lesné, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnilo vznik nových pracovných príležitosti priamo v obci. Novú dimenziu dostalo vzdelávanie školopovinných detí v obci a neskôr aj predškolská prípravu detí. V roku 1962 bola vystavaná nová dvojtriedna základná škola, v ktorej až do roku 1982 bola v ročníkoch 1 – 5 zabezpečované vzdelávanie. Po dislokovaní školopovinných detí do základných škôl v Michalovciach sa po úpravách do jej priestorov presťahovala miestna materská škola z jej pôvodných priestorov v bývalom rodinnom dome (Vasiľov dom), ktorý v roku 1979 bol obcou zakúpený pre potreby predškolského vzdelávania detí a ktorý bol zrekonštruovaný na materskú školu. S týmto obdobím je spojená výstavba nového miestneho futbalového ihriska.

Ďalší významný medzník v histórii obce predstavuje koniec 70-tých rokov minulého storočia a s ním vytvorenie podmienok pre rast životnej úrovne obyvateľov obce. Výstavba skupinového vodovodu pre obce Lesné a Suché v roku 1979 a realizácia domových prípojok o rok neskôr zásadným spôsobom zmenili kultúru bývania a životnej úrovne rodín. V roku 1978 bol postavený nový obecný úrad (predtým MNV) vrátane poštového strediska. S týmto obdobím je spojené vytvorenie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, keď pôvodná stará základná škola bola zrekonštruovaná a v roku 1980 na jej mieste bol vystavaný nový kultúrny dom. V roku 1989 prešla zásadnou rekonštrukciou miestna komunikácia. Medzi významné medzníky v histórii obce patrí aj začiatok 90-tých rokov, keď v roku 1993 bola obec z prostriedkov fondu životného prostredia a úveru banky plynofikovaná a roku 1994 boli zrealizované prípojky plynu k rodinným domom.

K významným investičným aktivitám v obci, ktoré ovplyvňujú kvalitu života v obci patrí Dóm smútku, ktorý bol skolaudovaný v roku 2002. Významným rozhodnutím v roku 2004 bolo zavedenie centrálneho zberu komunálneho odpadu v obci a od roku 2006 aj separovaného zberu plastov a iných surovín. V roku 2006 bolo vystavané multifunkčné športové ihrisko – tenis, volejbal, nohejbal a iné.

Zdroj PHSR Lesné

Partneri

Minet Slovakia


MAS Duša


LiveTrix Entertainment

Návštevnosť

Dnes60
Včera88
Týždeň704
Mesiac2012
Celkovo107625

Vaša IP adresa 54.81.102.236
Unknown ? Unknown