Print

Z histórie

Kamenné nástroje z obdobia mladého paleolitu sú dosiaľ najstarším dokladom osídlenia chotára Lesného.Do popredia záujmu archeológov sa však obec dostála vtedy, keď sa na hraniciach katastrov obcí Lesné a Nižný Hrušov rozoznalo 7 neporušených mohylových útvarov, ktoré patrili kultúre východoslovenských mohýl. Z uvedeného počtu násypov, lokalizovaných v lese Potýčky, sa preskúmali 4. Jeden z mohylových násypov označených ako mohyla č. 3 svojimi zachovanými rozmermi (priemer 23,8 m a výška až 3,4 m) patrí k najväčším doteraz prebádaným násypom v rámci spomínanej kultúry. Ďalšie osídlenie obce – v mladšej dobe bronzovej – poznáme vďaka depotu bronzov. Tie boli náhodne objavené v roku 1941 roľníkom Michalom Dorgajom a do rúk odborníkov sa dostali až počas výskumu eneolitických mohýl.

Hlavným výsledkom spomínaného výskumu veľkej mohyly bol objav žiarového hrobu zo staršieho úseku doby rímskej. Hrob, uložený do viac než dvetisíc rokov starého mohylového návršia v čase po zmene letopočtu, obsahoval štítovú puklicu s tŕňom, oštep s tuľajkou a listovým hrotom, zosilneným rebrom, a pásikové držadlo štítu. K inventáru tohto azda bojovníckeho hrobu už okruhu przeworskej kultúry, ktorá je dotovaná do obdobia okolo roku 200, patrili pravdepodobne aj zlomky krúžkového panciera. V obci je evidovaná len jedná kultúrna pamiatka – Gréckokatolícky kostol Nanebovstúpenia Pána, o ktorej sa začalo písať až po roku 1988. Podľa publikácie Kultúrne pamiatky Zemplína je to učebnica stavebných a umeleckých slohov, hoci jeho posledná prestavba radikálne zotrela akýkoľvek individuálny charakter objektu a tiež jeho znaky, ktoré ho oprávňujú zaradiť medzi pozoruhodnejšie. Bol postavený okolo roku 1250 ako malý murovaný kostol, ktorý mal v lodi jednoduchý drevený strop a pravouhlú svätyňu s valenou klenbou. Na svätyni sa zachovalo románske okno. V 14. storočí došlo k ďalšej úprave.

img 4611

img 4612img 4614

Okolo roku 1700 vymaľovali interiér. Zostatky veľmi zaujímavých fresiek insitného charakteru z renesančného obdobia sa zachovali v povalovom priestore lode. Na jej severnej strane je pás, ktorí odborníci stotožňujú s christologickým cyklom, na druhej strane sú vyobrazení anjeli a okrídlené hlavičky. Tieto fragmenty patria k ojedinelým výtvarným prejavom, ktorých analógiu na Slovensku nenachádzame. Zaujímavá je farebnosť riešenia – teplé okrovo-ružové farby bez prítomnosti modrej a zelenej. Aj v tejto geografickej polohe je výmaľba ojedinelá. Do roku 1892 stál v obci malý stredoveký kostolík s gotickými maľbami vo svätyni, neskôr barokovými a rokokovými a s insitnými maľbami v lodi. Potom odstránili rovný strop a starú valenú klenbu svätyne a umiestnili nové plytké pruské klenby a českú placku. V roku 1946 pristavali tretiu klenbu a vežu.

Partneri

Minet Slovakia


MAS Duša


LiveTrix Entertainment

Návštevnosť

Dnes60
Včera88
Týždeň704
Mesiac2012
Celkovo107625

Vaša IP adresa 54.81.102.236
Unknown ? Unknown