Print

Z histórie

Osídlenie katastra sa datuje do obdobia mohylovej kultúry z konca eneolitu a začiatku doby bronzovej, prelom 3. a 2. tisícročia pred n.l., čo dokumentujú nájdené artefakty. Lesné patrí k významným archeologickým lokalitám aj z obdobia doby rímskej (0 – 400 n.l.) História obce Lesné sa datuje prvou písomnou zmienkou o obci z roku 1254 v listine Bela IV, ktorou kráľ potvrdil darovanie tohto aj susedných majetkov zemanovi Gregorovi synovi Nata1 V písomnostiach od 13. storočia sa vyskytuje pod názvom Lezna, Lesna (Ves), koreniacom v slove Les. Názov zachytil skutočnosť, že sídlisko vzniklo v Lesnom prostredí. Archeologické doklady, najstaršie písomné správy a názov vedú k poznatku, že slovenská osada existovala už pred 13. storočím, prípadne aj pred 11. storočím. Najstaršia správa o jestvovaní školy pochádza už zo 14. storočia. V Lesnom bývali už v 14.-16. storočí viaceré rodiny tamojších zemanov. V 16. storočí časť dediny patrila šľachticom z Michaloviec.

Miestny kostol patrí k najstarším, dodnes funkčným sakrálnym stavbám na Zemplíne v súčasnosti slúži gréckokatolíckym veriacim. Pôvodná stavba bola postavená možno pred 13. storočím z iniciatívy zemanov. V tridsiatych rokoch 14. storočia v ňom pôsobil farár Šimon, zasvätený bol Všetkým Svätým a mal funkciu farského kostola. Katolícki farári v ňom slúžili bohoslužby do prelomu 16. a 17. storočia. Od roku 1609 a ešte v roku 1626 v kostole pôsobili evanjelickí reformovaní kazatelia a Lesné bolo kalvínskou farnosťou. Tá neskôr zanikla a miestni kalvíni pripadli do farnosti Bánovce. V obci sa taktiež nachádza aj novostavba kaplnky Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

img 4615Kaplnka1

V chotári boli vinice, o ktorých sú správy od 15. storočia. V roku 1600 malo sídlisko šestnásť obývaných poddanských domov. V 17. storočí sedliacke domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. Napriek ochudobneniu obyvateľov bolo Lesné aj na prelome 17. a 18. storočia stredne veľkou dedinou. V rokoch 1715 a 1720 v ňom žilo po šestnásť poddanských domácností. Pri Lesnom sa v stredoveku nachádzali aj osady , resp. dediny so zväčša maďarizovanými názvami Berch, Harach, Markushaza a Volica, ktoré však postupne zanikli. V 19. storočí v obci bolo pestovanie poľnohospodárskych plodín len doplnkovým zamestnaním. Hlavným zamestnaním bolo hrnčiarstvo.

Partneri

Minet Slovakia


MAS Duša


LiveTrix Entertainment

Návštevnosť

Dnes60
Včera88
Týždeň704
Mesiac2012
Celkovo107625

Vaša IP adresa 54.81.102.236
Unknown ? Unknown